Карта на праисториска Илирија

Карта на праисториска Илирија


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Келти, Готи, Илири, Словени и Античка Босна и Херцеговина

Босна и Херцеговина е планинска земја. Теренот се движи од густа шума и бујни пасишта во северна централна Босна до суви и очајни пејзажи во западна Херцеговина. Низ историјата, земјата што ја сочинува денешна Босна и Херцеговина привлече многу народи и племиња. Денес, луѓето зборуваат словенски јазик, но остатоците од разновидното минато остануваат.

Некои од најраните жители од кои имаме историски детали се Илирите, збирка племиња што опфаќале голем дел од модерна Југославија и Албанија и зборувале индоевропски јазик поврзан со современиот албански јазик. Делматите биле илирско племе чија територија опфаќала дел од западна Босна и Далмација, од кои регионот го добива своето име. Во вториот и првиот век пр.н.е., Римската Империја започнала да ја проширува својата моќ во внатрешноста и наишла на неколку племиња, меѓу кои и мешана илирско-келтска група, Скордисци. Тие исто така ги открија Даезитатите, бунтовен народ чиј последен бунт беше разбиен во 9 н.е.

Карта на босанското кралство (Историја Бошњака – д -р Мустафа Имамовиќ)

Откако Илирските востанија беа задушени и цврсто под Римска власт, беше воспоставена мрежа на патишта што ги поврзуваа римските населби низ целата територија. Патиштата вратија богати златни наоѓалишта, сребро и олово, ископани во места како што е Сребреница, позната како Аргентум (земја на сребро). Поголемиот дел од Босна беше вклучен во Римската провинција Далмација, но дел од северна Босна падна во рамките на Панонија, која вклучува модерна северо-источна Хрватска и јужна Унгарија.

Бронзена илирска војна бранови, пронајдена на територијата на северна Босна и Херцеговина

Како жестоки воини, Илирите биле многу регрутирани во воениот систем на Римската империја. Еден римски историчар ги опишал овие луѓе со пишување: „тие се мноштво шарени војници најдивјачки по изглед, најстрашни во говорот и најбогати во разговорот“. Останаа многу малку докази за илирските културни права, но грчкиот географ Страбон (63 п.н.е.-25 н.е.) ни нуди увид. Тој детално кажа дека уметноста на тетовирање на телото е распространета не само кај воините, туку и кај сите членови на илирското општество. Навистина, игли за тетовирање се откриени во бројни илирски гробници низ Босна и Херцеговина.

Други племиња и движења

Покрај Илирите, бројни други племиња ја населувале областа на модерна Босна и Херцеговина низ историјата. Азиските Хуни (монголско-турски луѓе) и иранските Алани (предци на модерните Осетија) се појавиле во 4 и 5 век од нашата ера. Со доаѓањето на 6 век, две нови племиња почнаа да влегуваат на Балканот - Аварите (турски народ) и Словените. Во многу делови на Босна и Херцеговина, Аварите биле постојани доселеници. Словенскиот збор за Авари бил Обри, и многу места во Босна, како Обровац, с still уште го носат името на своите поранешни жители и основачи.

Кралицата Теута нареди убиство на римските амбасадори

Токму словенските племиња доминираа на крајот на регионот. До раните 600 -ти години, растечко словенско население веќе беше воспоставено во Бугарија, Хрватска, Босна и Србија.

Theидините на илирскиот град Даорсон, Босна и Херцеговина

До 958 година н.е., византискиот император Константин Порфирогенит ја споменува Босна (област помала од модерна Босна и центрирана на реката Босна, која тече кон север од Сараево) се смета за посебна територија. Унгарското владеење, исто така, беше проширено и врз Босна во 1102 година, но како подалечна и непробојна територија, со неа владееше забрана, чија власт стануваше с and понезависна како што напредуваше векот. Секретарот на Мануел Комнен, хроничарот Кинамос, напишал во 1180 -тите: „Босна не го почитува големиот žупан на Србите, тоа е соседен народ со своите обичаи и влада“. Кинамос, исто така, истакна дека Босна била одделена од Србија со реката Дрина.

Откриен фрагмент од римско стакло во Босна

И покрај пристигнувањето на територијата, апсорбирање или целосно напуштање, секое племе и народ оставиле трага. На пример, постојат многу знаци на пагански практики пренесени прво во христијанството, а подоцна и во исламот во Босна. Употребата на врвовите на планините како место за обожување е пример. Имињата на паганските богови како Пир, Огањ, Велес и Тур преживеаја во усната традиција до дваесеттиот век и тие исто така се зачувани и во босанските лични имиња.


Кои беа Илирите?

Илирите биле моќна група племиња кои биле вечна моќ на западен Балкан неколку векови. Тие имаа многу контакти со Грците и донекаде беа под влијание на културата на нивните јужни соседи. Илирскиот регион обично бил поделен на неколку кралства кои меѓусебно се бореле за превласт. Во 168 година п.н.е., Римјаните го поразиле и го заробиле моќниот илирски крал, Гендај и тие создале серија клиенти на републики во неговото кралство. Областа на крајот стана провинција на Римската Империја и локалната илирска култура со текот на времето беше романизирана. Според енциклопедијата Британика, Илирија „станала главен воен бедем на Рим и неговата култура во античкиот свет“.

Басанија им била позната на историчарите главно преку работата на големиот римски историчар Ливи. Според извештајот на историчарот, градот бил многу важен во последното илирско кралство и бил важна тврдина. Градот бил уништен од Римјаните во 168 година п.н.е. и се претпоставува дека подоцна бил напуштен, а неговата точна локација била заборавена.

Се смета дека урнатините се изгубениот град Басанија. (Слика: М. Лемке/ Наука во Полска)


Илирија и Илири

Илирското Кралство Агрон на Ардијаите (250 п.н.е. - 231 п.н.е.).

(250 п.н.е. - 231 п.н.е.) Кралство Агрон [svg]

250 п.н.е. Јадранско крајбрежје, Плеурат II до Агрон

240 п.н.е. Јадранско крајбрежје, Агрон

237 п.н.е. Јадранско крајбрежје, Агрон

Илирското кралство Теута на Ардијаите (230 п.н.е. - 228 п.н.е.).

(230-228 п.н.е.) Кралство Теута на Ардијаеите [svg]

230 п.н.е. Кралства на Илирија и засилувач Дарданија

230 п.н.е. Јадранско крајбрежје, Агрон до Теута

230 п.н.е. Кралства во регионот

Кралствата Илирија и Дарданија во 3 век п.н.е. (околу 230 п.н.е.)

228 п.н.е. ардијаски и засилувачки дардански кралства, Димитриј од Фарос и засилувач Лонгарус

228 п.н.е. Јадранско крајбрежје, Димитриј Фароски

226 п.н.е. Јадранско крајбрежје, Димитриј Фароски

Римска клиентска држава управувана од Димитриј Фароски (228 - 220 п.н.е.)

Римска клиентска држава управувана од Димитриј Фароски (228 - 220 п.н.е.) [svg]

(181-167 п.н.е.) Кралство Гентиј [svg]

Грчки градови во јадранскиот брег (Илирија). Освојување пред Римјаните

1877 Карта од Илирија до Германија

Мапи на племиња Уреди

Приближен обем на илирските територии

Едноставна карта на Илири, Илирија Барбара, Илирија Граека, Илириски соодветни и околини

Грци од Северозапад и Јужни Илири

Карта на Илирија од мапа од 1825 година

Јужните граници на Илирија со Грците и Тракијците (вклучително и Бриж), 4 век п.н.е

(svg) Јужните граници на Илирија со Грците и Тракијците (вклучително и Бриж), 4 век п.н.е.

Грци од Северозапад и Јужни Илири (анахронистички)

Liburnia Уреди

Дарданија (4 до средината на 2 век п.н.е.) Уреди

(400 п.н.е. натаму) Дарданија пред римското освојување

(393 п.н.е.-358 п.н.е.) Дарданија за време на владеењето на Бардилис

(335 п.н.е.-295 п.н.е.) Дарданија за време на владеењето на Клиит (Дарданија)

(295 п.н.е.-290 п.н.е.) Дарданија за време на владеењето на Бардилис II

(290 п.н.е.-270 п.н.е.) Дарданија за време на владеењето на Монуниј I

(270–231 п.н.е.) Дарданија за време на владеењето на Митил (Дарданија)

(231–206 п.н.е.) Дарданија за време на владеењето на Лонгарус

(206–176 п.н.е.) Дарданија за време на владеењето на Бато (дардански поглавар)

(176–167 п.н.е.) Дарданија за време на владеењето на Монуниј II

(230 п.н.е.) Дарданија за време на владеењето на Лонгарус

(230 п.н.е.) Кралства на Илирија и засилувач Дарданија

(228 п.н.е.) Дарданија за време на владеењето на Лонгарус

(228 п.н.е.) ардијајски и засилувачки дардански кралства, Димитриј од Фарос и засилувач Лонгарус

(226 п.н.е.) Дарданија за време на владеењето на Лонгарус

(220 п.н.е.) Дарданија за време на владеењето на Лонгарус

(210 п.н.е.) Дарданија за време на владеењето на Лонгарус

(201 п.н.е.) Дарданија за време на владеењето на Бато

Дарданско кралство во однос на подоцнежните римски провинции

Карта на пустината Илирис (анахронистичка)

Локатор Уреди на мапи

Карта на пустината Илирис (анахронистичка)

Которски залив и тврдини

Заливот Котор и Илирските тврдини на ридовите: (1) Рисан, (2) Госиќи, (3) Кремаj (Мирац), (4) Јадранско Море

Которски залив и тврдини на Илир на ридовите: Рисан, Госичи и Кремаj (Мирац)

Илирија за време на Третата македонска војна, (171 п.н.е. - 168 п.н.е.)

Келтските и Илирските племиња во Илирија, в. 50 п.н.е

Племиња во Илирик и околината во текот на 6 година од нашата ера, годината на големиот илирски бунт.

Далматинско-панонскиот бунт 7 н.е

Далматинско-панонскиот бунт 8 н.е

Далматинско-панонскиот бунт 9 н.е

Илирик и засилувач Панонија како римска провизија

Илирик, римска провинција

Локацијата на племето Албанои 150 н.е. во римската провинција Македонија, Албанополис можеби била на истата локација

Проширување на грчкиот регион Епир во Илирија и модерни држави. Римска провинција Епир нова или Илирија Граека

(svg) Проширување на грчкиот регион Епир во Илирија и модерни држави. Римска провинција Епир нова или Илирија Граека

Романизирана и хеленизирана Илија и карта на Далмација

Историска карта на Илирик

Карта на Римска Илирија, Панонија, Либурнија и Далмација од 1578 година од нашата ера

Карта на Римска Илирија, Панонија, Либурнија и Далмација во 1598 година

Римска преторијанска префектура Илирик, 4 век, Главен град во Сирмиум

Римска преторијанска префектура Илирик, 395 н.е., главен град во Солун

Антички грчки и засилувачки римски градови (анахронистички)

Илирис Граека или Епир Нова Уреди

Епир Нова на мапа на Кулаковски

Степенот на Илирија Граека

Степенот на Илирија Граека

Тракија Македонија и засилувач Илирис Граека

Илирис Граека од Orbis terrarum antiquus

Едноставна репродукција на мапа од 1861 година

Проширување на грчкиот регион Епир во Илирија и модерни држави. Римска провинција Епир нова или Илирија Граека

(svg) Проширување на грчкиот регион Епир во Илирија и модерни држави. Римска провинција Епир нова или Илирија Граека


Илирска територија

Грчките писатели кои прво се обиделе да ги одредат границите на Илирите немале јасна претстава за тоа кои се Илири и во кои области живеат. Најдобар извор за одредување на границите населени со Илири беше “Историја Романа ” од Апијан Александриски во писмена форма разбуден во 2 век н.е. Според Апијан:

Грците ги сметаат илирските племиња кои живееле над Македонија, Тракија од границите на Хаонците и Теспротонците до реката Истрос (Дунав). Ова е должината на Илирија и широката Илирија е од Македонските и Тракиските Ридови до Пеон (или Панон) до Јонското Море (или Јадранското Море) с way до почетокот на Алпите. Како што велат Грците, должината е пет дена, а широката триесет дена (најверојатно пешачење). Но, Римјаните, откако ја измериле илирската територија, откриле дека може да биде долг 6.000 стадион (еден стадион е приближно 185 метри или 607 стапки) и широк 1.200 стадион. ”

Врз основа на достапните историски извори, Илирите живееле во областа од северозападната граница на античкиот грчки свет до Централна Далмација, вклучувајќи територии на денешна Албанија, Црна Гора, поголемиот дел од Босна и Херцеговина, Србија и Косово. Античките писатели, епиграфските споменици напишани на грчки или латински, како и натписите на илирските монети споменувале многу илирски племиња кои го населувале западен Балкан. На крајниот југ по должината на јонскиот брег живееле племињата: Атинтанци, Хаони, Молосијци и други. Тие не припаѓале на илирските племиња, но античките писатели не ги сметале ниту за Хелените. Северно од нив, живеело илирското племе Тауланти кои првично ја населиле територијата северно од реката Дрим. Нивните соседи Енчелеј исто така се преселија од север кон југ. Племето Енчелеј најверојатно ја населувало територијата на Которскиот Залив. Во близина на Охридското Езеро имало племе Дасарата. Од југот на Скадарското Езеро во денешна централна Албанија живеело племето Албана, а околу Скадарското Езеро живееле Лабеатес, Скритонови, а потоа на север живееле Доклеите, Мелкумани, Дерамишта, Ардијаеи (исто така Вардиаеи). Околу реката Неретва живеело илирското племе Даорси (Даорси, Даверси). Нивниот главен центар бил утврдениот град Даорсон (близу денешниот Столац во Босна и Херцеговина).

Територии населени со илирски племиња.

Понатаму на север живеело илирското племе Далматаи (исто така Далмати, Делмати). Тие беа познати по долготрајните војни против Римјаните. Далмата прво живеел во внатрешноста на земјата чиј центар бил Делминиум (денешен Томиславград во Босна и Херцеговина). Во 3 век пред нашата ера тие се населиле на брегот на Јадранското Море (денешна територија на Далмација). Од реката Крка покрај брегот на Јадранското Море живеело илирското племе Либурнци (исто така Либурни). Во четвртиот век пред нашата ера, Либурнците се прошириле на територијата на нивните соседи Јаподи (Јапидес) во денешна Истра (Хрватска). Од реката Раша на запад до реката Река (во Словенија) с all до границите на Венети, населеното племе Хистри. Тешко е да се каже дали Хистри биле Илири, бидејќи биле измешани на полуостровот Истра со различни етнички елементи. Племето Дардани или Дарданците живееле денес во јужниот и централниот дел на Србија, на запад од реката Морава. Дарданците, исто така, биле населени од источниот дел на реката Морава до горниот тек на реката Тимок, вклучително и денешна северна Македонија и Косово. Од западниот дел на Дарданците, населено илирско племе Autariates (Autariatae) и Daesitiates. Автаријатите ја населија територијата на денешна источна Босна и Херцеговина с to до реката Морава во Србија. Дејасити живееле во денешна централна Босна и Херцеговина, а нивни соседи биле Диндари, Деури, Деретини, Маезаи и други помали племиња.


Илирија

Илирија древен регион долж источниот брег на Јадранското Море, вклучувајќи ја Далмација и она што сега е Црна Гора и северна Албанија, последователно римската провинција Илирик, а подоцна поделена на провинции Далмација и Панонија. Тоа било прегазено од Хуните и Визиготите помеѓу 3 и 5 век н.е.

Името беше обновено, како што беше Илирски провинции, во 1809 година по поразот на Наполеон од Австријците и присоединувањето на регионот кон Франција. Регионот беше вратен од Австрија во 1814 година, задржувајќи го својот идентитет како кралство Илирија до 1849 година.

Наведете го овој напис
Изберете стил подолу и копирајте го текстот за вашата библиографија.

ЕЛИЗАБЕТ ЗНАЕ „Илирија“. Оксфордскиот речник на фрази и басни. . Енциклопедија.com. 17 јуни 2021 година & lt https://www.encyclopedia.com & gt

ЕЛИЗАБЕТ ЗНАЕ „Илирија“. Оксфордскиот речник на фрази и басниНа На Преземено на 17 јуни 2021 година од Encyclopedia.com: https://www.encyclopedia.com/humanities/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/illyria

Стилови на цитирање

Encyclopedia.com ви дава можност да цитирате референтни записи и статии според вообичаени стилови од Асоцијацијата за модерен јазик (MLA), Чикашкиот прирачник за стил и Американското психолошко здружение (АПА).

Во рамките на алатката „Цитирај ја оваа статија“, изберете стил за да видите како изгледаат сите достапни информации кога се форматирани според тој стил. Потоа, копирајте го и залепете го текстот во вашата библиографија или наведената листа на дела.


Карта на праисториска Илирија - историја


Патувања во историјата
Кога пристигнал тој брод со кого на бродот и каде потонал ако не?


Божествениот алманах
Кој сите талкаа по небото во старо време? Кој е кој од древните богови.Цивилизацијата на Античка Грција


Кога историчарите зборуваат за цивилизацијата на античките Грци, тие обично се однесуваат на временскиот период помеѓу 1200 п.н.е. и 323 п.н.е.

323 година п.н.е., ја означила смртта на Александар Велики .

Тегла за вино, направена во Атина околу 540-530 година п.н.е.


Сцената покажува Ахил во тој клучен момент кога ја уби кралицата на Амазон Пентесилеа , нивните очи се сретнаа и тие длабоко се заубија.

Добредојдовте во античка Грција.

Времеплов на Античките Грци

Историчарите ги делат годините на античка Грција во следните поглавја:


Темното доба

Многу грубо 1200-900 п.н.е

Архаичен период
Околу 900-480 п.н.е

Класичен период
(Златното доба)

Околу 480-400 п.н.е

Доцниот класичен период
Околу 400-323 п.н.е

Хеленистичко доба
323-30 п.н.е


Кој живеел во областа пред да дојдат Античките Грци?

Пред античката грчка цивилизација, тоа беше Микенска цивилизација што доминираше во областа, почнувајќи околу 1900 година п.н.е. или 1600 п.н.е., во зависност од вашиот извор.

Микенската цивилизација, пак, слезе во Грција од север и во раните денови беше засенета од Минојска цивилизација што цветаше на островот Крит.

Што се случило по античката грчка цивилизација?

Кога доминацијата на античките Грци избледе, на старите Римјани доби импулс.

Преминувањето од грчка слава во римска моќ се случи во текот на последното поглавје од историјата на античка Грција, Хеленистичко доба На Започна по смртта на Александар Велики во 323 година п.н.е.

Александар ја пренесе грчката култура до далечните краеви на својата карта. Така, за време на хеленистичкиот период се споиле грчки и странски елементи. Битки, војни и востанија се водеа за моќ над сите делови и делови од поранешната гигантска империја.

Во 86 п.н.е., римски генерал Сула ја освои Атина.

Во 30 п.н.е., Клеопатра го напуштил Египет за Рим преку самоубиство.

Во 29 п.н.е., Октавијан го направи Египет римска провинција.

Во 27 п.н.е., римско царство беше воспоставено.

Грчки или хеленски, Грција или Хеладс & mdash терминологија

Ако ви се допаѓа грчката митологија, ви се допаѓа Хелен .

Хелен (маж) имала три сина - Еол, Дорус и Ксут. Ксут, пак, имал два сина - Јон и Ахај.

Ова го направи Хелен предок на сите Грци Еолски , Доријанци , Јонски , и Ахајци .

Така Грците се Хелени. И кога го користите терминот Елада, се повикувате на копното Грција.

И еве еден печат на Грција / Хелас од 1978 година:


Грчки печат 1978 година & mdash Грција / Хелада
Поштенски марки на Дан

Настрана митологијата, Илирите ги нарекувале Доријци од Епир Грајхос, бидејќи родното име за епирчани било Граи.

Ова го знаеме од Аристотел , кој живеел 384-322 п.н.е. и ни раскажа с all за тоа. Грајхос стана латински збор Граеци, и на крајот денешниот англиски збор Грчки.

Еве ги Илирија (Илирис) и Епир на мапа:

Оттука и зборовите Грчки, Хеленски, и Грчки се користат наизменично.

Антички грчки градови

Исто како и насекаде во светот, градовите и државите во античка Грција ги здружија силите во различни сојузи за да бидат подобро заштитени од своите непријатели.

Таму беа амфиктионии , кои беа верски мотивирани коалиции. Такви беа Делијанска амфиктинија и Делфиска амфиктионија .

И тогаш имаше политички мотивирани коалиции, како што е Ахајска лига , и на Етолска лига .Бронзена кацига од Античка Грција, околу 460 година п.н.е
Британскиот музеј, Лондон

Војни и битки во Античка Грција

Тројанската војна
Грците се бореле против Троја во Тројанската војна 1185-1175 п.н.е. Оваа војна е фикција, но може да има некои вистински настани измешани во нејзината приказна.

Целиот конфликт беше предизвикан од Париз , кој бил син на Пријам , кралот на Троја. Кога Париз се сретна Елена , кој беше во брак со Менелаус , кралот на Спарта, тој одлучи да ја задржи. Целиот пекол се распадна и Троја на крајот беше отпуштена од Грците.


Месинските војни
Месинските војни се воделе помеѓу Спарта (освојувач) и Месенија (освоената.)

Прва месиска војна
се борел околу 735-715 п.н.е

Втора месинска војна
се борел околу 660 година п.н.е

Трета месијанска војна
се борел околу 464 година п.н.е
(исто така наречен и Месински бунт)


Војната на Лелантин
Халкида и Еретрија, два моќни древни грчки града на Евбоја, се бореа меѓусебно во Војна на Лелантин На Војната се водела од околу 720 до 680 година п.н.е. Целта беше контрола над рамнината Лелантин, која беше плодна рамнина што ги раздели двајцата натпреварувачи. Халкида победи, но го загуби својот крал.

Светите војни
Античкиот град Делфи се наоѓал веднаш до планината Парнасус. Најпознатиот граѓанин на градот беше дама во нејзините 50-ти години, која работеше со полно работно време како оракул во локалниот храм Аполон. Самиот Аполон и давал пораки.


Карта Локација на Делфи, Античка Грција
Кликнете на мапата за да ја зголемите.


Пророкот на Делфи го опремени регионалниот оддел за туризам со здрава заработка, но исто така ги намами Грците да се борат едни со други за поседување на светилиштето. Овие беа Светите војни .


Прва света војна
се борел околу 596-590 година п.н.е

Втора света војна
се борел околу 449-448 п.н.е

Трета света војна
се борел околу 355-346 година п.н.е
(Некои ја нарекуваат оваа војна Втора света војна)

Четврта света војна
се борел околу 339-338 п.н.е

Персиските војни
Загрижувачки беа Персијците, кои често ги предизвикуваа старите Грци. Тие постојано ја нападнаа земјата и се обидоа да ја направат дел од нивното подрачје. Грците беа против оваа општа идеја и возвратија, прво во Јонски бунт од 499-494 п.н.е., а потоа од 492-449 п.н.е., во Грчко-персиски војни , исто така наречен Персиски војни .


Пелопонеските војни
Античките Грци повторно се бореле едни со други во Прва Пелопонеска војна од 460 до 445 година п.н.е., а потоа во Втора Пелопонеска војна од 431-404 п.н.е.

Атина се бореше против поранешниот сојузник Спарта. Овие беа главните воинственици, но сите беа вовлечени во неа.


Коринтската војна
Атина, Коринт и други уште еднаш се бореа против Спарта од 395-386 година п.н.е. Ова беше Коринтска војна .

Уставно и судско право во Античка Грција

Ликургус , исто така напишано Ликургус, можело или не постоело. Ако го сторил тоа, живеел околу 7 век п.н.е. Херодот , Ксенофон , и Плутарх кажете ни дека го стори тоа, и тоа е доволно добро за нас.

Според традицијата, Ликург драматично го подобрил законот на древна Спарта.


Драко
, исто така фигура од 7 век п.н.е., била одговорна за 621 година п.н.е Драконски закони во Атина. Драко сакаше да ги држи работите едноставни и пропиша смртна казна за речиси секое кривично дело.

Солон , кој живеел 630-560 п.н.е., бил човекот што го ревидирал законот на Драко и го направил малку похуман. Негов беше сетот на реформи познати како Солоновите закони .


Клејстен
, исто така напишано Клистенс или Клајстен, кој живеел 570-508 п.н.е., воведе демократски реформи во сила во Атина.


Перикле , кој живеел 495-429 п.н.е., бил моќен демократ во Атина. Тој иницираше закони со кои се доделува државјанство на Атина само на поединци чии родители беа Атињани. Исто така, Перикле стоеше зад големиот градежен проект на Акропол На Плус, човекот можеше држи солиден говор .

Перикле бил добар за патриотската душа во Атина, особено откако Персијците уништиле скоро с everything на Акропол и центарот на градот во 480 година п.н.е.

Демостен , 384-322 п.н.е., бил извонреден политичар и оратор. Не многумина можеа да се совпаднат со неговата духовитост.

Еве едно парче од History International:

Подолу се посмртните останки на атинскиот Претставнички дом, каде што еднаш 500 атински сенатори гласаа за законодавството.

„И тука беше замислен првиот жири -систем.“


Остатоци од атинскиот Претставнички дом
Историја меѓународна

Наместо 9 мажи и жени, тоа беше порота од 201, или 501, од 1501 атински државјани кои тој ден случајно седнаа во жирито, кои во суштина ќе донесат уставна одлука.

quotе имаат билети за поротници и ќе им бидат доделени со ждрепка. Не можевте да кажете с actually додека судот не почна да седи кој ќе биде поротник тој ден. Така, беше многу тешко да се поткупи жири од Атина.

Археолозите ја открија камената гласачка кутија и десетици бронзени ливчиња што беа искористени за гласање за реченица или ослободи обвинет. & quot


Камена гласачка кутија
Историја меѓународна


Бронзени ливчиња
Историја меѓународна


Античка грчка култура, уметност и забава


Урнатини на антички грчко-римски театар во Тауромениум, Сицилија
Овој театар собира до 11.000 луѓе.
Пронајдете ја оваа фотографија и многу повеќе во неверојатно Архива на антички театар .Хомер , веројатно човекот што ти го донесе Илијада и Одисеја, живеел некаде пред 700 година п.н.е.

Хесиод бил грчки поет, кој живеел околу 700 година п.н.е.

Алкман , исто така напишано Алкмеон, беше поет од Спарта, што беше ретко животно затоа што Спарта се гордееше со презир на уметноста. Просечниот Спартанец сакаше ред и дисциплина и немаше ништо друго освен тепач на теписи што виси на wallидот.

Сафо потекнува од Лезбос и бил познат поет. Livedивеела околу 610-570 п.н.е., во деновите кога лезбејките обично биле во брак со мажи и покрај тоа, но не постоеле плакари.

Есхил , кој живеел 525-455 п.н.е., бил човекот што го променил театарското искуство за старите Грци. Сакате древен Холивуд, сакате Есхил.

Пиндар , исто така напишано Пиндарос, дојде од Беотија. Livedивеел 518-446 п.н.е. и бил извонреден поет и веројатно подеднакво брилијантен како композитор. На Пиндарична Ода е именуван по него.

Поликлитус извајана во средината на 400-тите п.н.е. Знаеше с about за совршените пропорции на човечкото тело.

Софокле , 496-406 п.н.е., бил плоден драмски писател. Како што беше Еврипид , 484-406 п.н.е.

Драмски писател, Аристофан Форте (античка грчка комедија) (450-388 п.н.е.)

Праксилител бил славен скулптор и живеел некаде околу 370-330 п.н.е.

Менандер , 342-292 п.н.е., бил врвен драмски писател за време на последната фаза од комедијата во античка Грција.

Занаети на Линдос , а не Чарлс А. Линдберг, беше уметникот и скулпторот одговорен за Колос од Родос, еден од 7 светски чуда На Чарес и неговиот тим работеа на доброто парче од 294-282 година п.н.е. Статуата го претстави богот Хелиос и беше висока 105 метри или висока 32 метри. Потребен беше земјотрес за да го клекне на колена и многу арапски камили за да ја украдат целата бронза.

Позната архитектура во Античка Грција

Ридот во центарот на Атина се нарекува Акропол. Зборот акропола потекнува од грчкиот збор акрос, значење висока или горниот, и грчкиот збор полис, значење градНа Така, акропола значи висок град или град на врвот, и може да се однесува на секоја важна цитадела во античка Грција.

Акропол во Атина, се разбира, стана најпозната. Еве ја мапата:

Четирите преживеани структури на Акропол се

 • на Пропилеа , што е влез во Акропол

 • на Партенон (храм)

 • на Ерехтеум (храм,) и

 • на Храмот на Атина Најк .

Изградбата започна во 447 година п.н.е.
На Партенон беше храмот за посета. Се наоѓа на Акропол во Атина. Целото обожување во Партенон отиде кај божицата Атина. Што е со името? Партана значи девица.

Атина Партенос = Богородица Атина.

Партенонот е добар за вас затоа што ве држи на прсти. Како тоа? Изграден е во дорски стил, но вклучува карактеристики на јонски стил.Партенон, Акропол, Атина, Грција
Енциклопедија Британика


Друга фотографија од Партенон:


Партенон, Акропол, Атина, Грција
Археологија на Атина, Универзитетот Јеил печат

Падот на Партенон беше нагласен со следните настани:

Во 5 век од нашата ера, христијаните почнале да го користат како црква. Во 1458 година, Турците го презеле, а од 1460 година, ја користеле како џамија и списание за прав. Во 1687 година, Венецијанците, кои имале говедско месо со Турците, го бомбардирале Партенон и целата зграда била катапултирана до Месечината.


Изградбата започнала во 421 година пред нашата ера:
На Ерехтеум беше друг храм изграден на Акропол и зборуваме за јонски стил. Според Хомер Илијада, Ерехтеј беше главен играч, израснат од самата Атина. И ова е неговиот храм.


Акропол во Атина: Партенон десно, Ерехтеум лево
АИСА, Архиво Иконографико, Барселона, Еспања

Ерехтеум се сметаше за скапоцен камен на архитектурата. Надвор од овој храм, запалена е светилка со масло дење и ноќе. Внатре, верниците пронајдоа светилишта на многу богови, како и најважната слика на Атина на Акропол. Ова беше многу древна дрвена слика за која античките Грци веруваа дека паднала од небото. Пред влезот на храмот се наоѓаше олтар за богот Зевс.

Еве еден фантастичен удар на Ерехтеум:


Ерехтеум во Атина, Грција
LevineDS, Вики


И ние ги зумираме фигурите на јужната страна:


Трем на девојките, јужна страна на Ерехтеум, Акропол, Атина
Стјуарт Лис

И понатаму зумирање на галите:


Тремот на девојките
Дајан Ерл

Некои веруваат дека тие симболизираат девојки што биле заробени во битка. Други веруваат дека овие жени биле ќерки на легендарниот крал Цекропс , чиј гроб се шпекулираше дека се наоѓа веднаш под овој храм.

Кога ќе видите дама која носи дел од зграда, големи се шансите да гледате во каријатид На Затоа, горната слика го покажува Тремот на КаријатидитеНа Да беа мажи, ќе беа атлантите. Еден атлас , два атланти.

Назад на градежните проекти во античка Грција.

Беше уште едно огромно градилиште Пиреја , пристаништето во Атина, лоцирано 4 милји или 6 километри југозападно од Атина.

Околу 510 година п.н.е. Хипија изградил тврдина на ридот Муничија, со поглед и заштита на пристаништето.

Околу 492 година п.н.е. Темистокле советуваше за важноста на утврденото пристаниште за Атина. Околу 460 година п.н.е., т.н Долги sидови биле изградени, кои ги поврзувале Атина и Пиреја и би биле корисни кога биле под опсада.

Дизајнер на градот Пиреја беше Хиподамус од Милет , кој ги имал своите архитектонски планови на бирото и подготвен до 450 година п.н.е.

Религија Стил на Античка Грција


Зевс (Ниал МекГинис, центар) и Хера (Чест Блекмен, десно)
На се забавуваат себеси и своите колеги на планината Олимп, во верзијата на 1963 година
Jејсон и Аргонаутите
На И да, Хера беше Бонд девојка во Голдфингер, 1964 година.

Имаше Уран (Рај) и Гаја (Земја) и овие двајца имаа 12 деца, ака Титани .

Овие прекрасни деца беа (прво момчињата) Океанус, Коеус, Криус, Хиперион, Јапет и Кронус и (сега девојчињата) Теа, Реја, Темида, Мнемосина, Фиби и Тетис.

Кронус ги поведе браќата и сестрите во бунт против нивниот татко и успеа во тоа.

Кронус имаше неколку деца. Еден од нив, Зевс , се покажа како брз ученик. Зевс, исто така, ги поведе своите браќа и сестри во бунт против нивниот татко, Кронус, како и против сите други Титани. Зевс победи по тешка борба и можеше да ја одбрани својата позиција против сите ривали.

Така, Зевс стана главен бог на античките Грци. Неговото омилено оружје беше гром. Wifeена на Зевс беше Хера , ќерка на Кронус и Реа. Беше дом на боговите Планината Олимп .

Зевс имаше многу loveубовни врски, но неговата ќерка, Атина , тој стана татко сам. Атина, исто така напишана Атина, едноставно му испадна од челото. Атина беше божица на војната и тајна фантазија на сите жени во породувањето.

Заедно со Лето , која беше ќерка на Коус и Фиби, Зевс имаше близнаци и мдаш Аполон и Артемида .

Според старите Грци, божицата Атина и нејзиниот чичко Посејдон, бог на морето и брат на Зевс, се натпреварувале да владеат со Атина. Атина му подари на градот маслиново дрво. Посејдон го удри својот триен на каменот вар на Акропол и произведе извор солена вода. Луѓето од Атина го изгласаа маслиновото дрво за покорисно од изворот со солена вода и ја прогласија Атина за победник на натпреварот. Оттука, Атина станала божествена чуварка на градот.


Одете овде за да го проверите Божествен алманах .

Јазикот во Античка Грција

Грчкиот е најстариот од индоевропските јазици. Имаше неколку дијалекти. На Јонски дијалект , на пример, се зборуваше на островот Евбоја. Како што се зголемуваше грчкото влијание, дијалектот што се зборуваше во Атина, на Атички дијалект , преовладуваше. Во неговата подоцнежна фаза, од 4 век п.н.е., бил наречен Коине .

Во 3 век п.н.е., Стариот Завет е преведен од хебрејски на коине. Овој библиски превод се нарекува Септуагинта.

Коине на крајот прерасна во современ грчки.

Античка Грција, хомосексуалност и голотија

Хомосексуалноста, особено меѓу мажите, беше вообичаена и толерирана во старогрчкото општество. Ова продолжи во времето на старите Римјани до ширењето на јудаизмот, христијанството и исламот, кои го прогласија за неодржливо.

Античките Грци не најдоа ништо скандалозно во врска со голотијата. Спортистите на Олимписките игри, на пример, се натпреваруваа со голи.

Наука и филозофија во Античка Грција

Талес , дете од Милет, живеел некаде во текот на 6 век п.н.е.

Човекот не само што предвиде затемнување на Сонцето во 610 или 585 п.н.е., туку имаше и правоаголник. Еве го:


Правоаголник на Талес
Енциклопедија Британика


Geometricians will tell you what exactly to do with it and how somehow the halves of the diagonals in a rectangle all have the same length.

Today, Thales' home-town Miletus is a suburb of S ke in Turkey. Here is the map:


Also from Miletus, from around the same time, and well acquainted with Thales, was Анаксимандар На Although not very accurate with his philosophy and astronomy, Anaximander at least tried to explain life, universe, and everything. Points for effort.


Pythagoras of Samos , favorite of many a math student, had an exceptional brain. He was also the founder of something close to a religion. It was called Pythagoreanism На Pythagoras lived 580-500 BC and started his own university in 532 or 530 BC at Croton, today's Crotone, Italy. His theorem had hypotenuses.


Емпедокле
, 490-430 BC, was a mixture of politician, poet, and philosopher. He pointed out that the main elements of everything are fire, air, water, and earth.


Top philosopher Сократ lived 470-399 BC and made headlines when he was put on trial at age 70. He received the death penalty.

Socrates had a bright pupil, the future philosopher Plato , 428-347 BC.

Plato, in turn, also had a bright pupil, the future philosopher Aristotle , 384-322 BC.

But Aristotle's pupil was the one who blew everyone else out of the water. From age 13 to 16, the young boy Alexander of Macedonia was under Aristotle's wings.


Xenophon , 430-350 BC, was a philosopher as well as a historian.


And much to the delight of astrophysicist Neil deGrasse Tyson, Aristarchus of Samos , who lived 310-230 BC, was of the opinion that the Earth rotated on its axis and revolved around the sun.


Archimedes
, who lived 290-211 BC, was impressed by Aristarchus' ideas. But being the brilliant inventor and mathematician that he was, Archimedes had much to contribute himself, for example Archimedes' principleНа Buoyancy is the power of floating, and Archimedes had it figured out.


Discobolus, aka the Discus Thrower, by Myron
This is a Roman marble copy of Myron's original from the 5th century BC in bronze. Some goof-ball multi-tasked when he restored this statue. The head should be facing the discus.
The British Museum, London

Ancient Greece had several athletic events, for example the Pythian Games, the Isthmian Games, and the Nemean Games. The most ancient and most famous of them, the олимписки игри , commenced in 776 BC, maybe even earlier.

All of course thanks to Zeus, the Greek's main god, which is the reason why one of the Seven Wonders of the World , a 40 feet or 12 meter statue of Zeus, was erected in Olympia around 430 BC.

The statue showed Zeus on a throne and was decorated with ebony, ivory, gold, and all kinds of precious stones. The ancient artist behind this masterpiece was the Greek sculptor Фидија , who had it made.

Already in 438 BC, Phidias had created another statue of this height showing Athena standing and with a spear in her hand. It was on display at the Parthenon.


Back to the 776 BC Olympics.

The champion's name was Coroebus of Elis На He won the stadion race, (stadion = track for footraces) which was the only discipline for the first 13 recorded Olympic Games, starting in 776 BC and held every four years in August/September.

And there was no lady folk at the Olympics, not competing, not in the audience. The women were banned from Olympia during the games. So tells us ancient travel writer Паузанија in the 2nd century AD.Myron's Discus Thrower With Correct Head
PalaMazzola, Taranto

The modern Olympic Games started in 1896 in Athens (Summer Games.) No female athletes.

The Winter Games came in 1924. Chamonix in France was the first host. Only 11 women competed at Chamonix, by the way. All in figure skating, the only discipline open for female athletes.


For the marathon race, see more at The Legend of Marathon

And speaking about events.

На Panathenaic Festival , also called the Panathenaea, Panathenaia, или на Great Panathenaea, was the party for the people of Athens. This event was founded by Тезеј and commenced in 566 BC.

It was originally held annually on the 28th of Hekatombaion (July/August), which was Athena's birthday, but then every four years because the Olympic Games had the same routine and much success with this schedule.

At the Panathenaics, the people celebrated Athens, the goddess Athena, and themselves. To this end they sacrificed a large amount of animals, held a grand procession, listened to fantastic live music contests, poem contests, and watched athletes compete.

The chariot races were one of the highlights, the kicker being that the race drivers had to jump out of their chariot and run through the finish line on foot. Much excitement there. All in honor of the gods, and the winner went home with a jar of olive oil.


The entire momentum of the festival was captured, chiseled, and sculptured onto the fringe of the Партенон , now known as the Parthenon Frieze , all in all 160 meters or 525 feet long. The length of this artifact was good news for all major museums because they almost each could get a piece.

Here is the bit that you can examine when you visit the Acropolis Museum in Athens:


View of the West and South Frieze of the Parthenon
The Parthenon Gallery


This is the link of your choice should you opt to check out the frieze in detail .

Исто така види What are the Elgin Marbles? (Article by the British Museum)


Did the Ancient Greeks Sacrifice Humans?

It is disputed whether one scene on the frieze of the Parthenon depicts three virgin women who were offered as a sacrifice to the gods to save Athens.

"Human sacrifice in ancient Greece was definitely carried out in the historical period. It seems to have been used only in times of dire necessity, when there was for example a plague, a famine, or a military problem and you needed to propitiate the gods to end this terrible misfortune."

Prof. John M. Camp II, director of the Agora excavations of the American School of Classical Studies at Athens and professor of classics at Randolph-Macon College, VA


However, human sacrifice had been discontinued by the Golden Age, which began around 480 BC.

More Maps of Ancient Greece


Map of Prehistoric Illyria - History

Ancient and Medieval: Macedonia, Thracia, Illyria, Moesia et Dacia [Ancient Balkans] (722K) Map from "A Classical Atlas to Illustrate Ancient Geography" by Alexander G. Findlay, Harper and Brothers Publishers, New York, 1849. Europe - Crusades Era [includes Balkans] (253K) From "The Public Schools Historical Atlas" edited by C. Colbeck, published by Longmans, Green, and Co., 1905. Boundaries of Serbia [from 1196-present] (54K) Map from "Kosovo: History of a Balkan Hot Spot", U.S. Central Intelligence Agency, Office of DCI Interagency Balkan Task Force, June 1998.

Sixteenth Century: Europe about 1560 [includes Balkans] (941K) Map from "Historical Atlas" by William R. Shepherd, 1923.

Seventeenth Century: Dismemberment of the Ottoman Empire [1683-1923] (649K) Map from "Historical Atlas" by William R. Shepherd, 1923.

Nineteenth Century: Europe 1815 [includes Balkans] (294K) From "The Public Schools Historical Atlas" edited by C. Colbeck, published by Longmans, Green, and Co., 1905. Balkans 1856 (972K) Portion of "Karte von Europa mit Nord-Afrika" Georg Mayr, 1856. Changes in Turkey in Europe 1856 to 1878 (201K) From "Literary and Historical Atlas of Europe", by J.G. Bartholomew, 1912. Balkans 1859 (888K) Portion of "General-Karte von Europa" by J. Scheda, 1859. Historical Borders: Vojvodina [1867-1992] (126K) Map from "Former Yugoslavia: A Map Folio", U.S. Central Intelligence Agency, 1992. Eastern Europe 1878 (468K) Map from "An Historical Atlas" by Robert H. Labberton, E. Elaxton and Co., 1884. Bulgaria after the Conference of Constantinople 1876-1877 (124K) Map from "Report of the International Commission To Inquire into the Causes and Conduct of the Balkan Wars" 1914. Balkan States 1899 (304K) Map from "Stanford's Compendium of Geography and Travel: Europe" Volume 1, 1899.

Early Twentieth Century: Belgrad [Belgrade] 1905 (371K) Map From "Austria-Hungary Including Dalmatia and Bosnia. Handbook For Travellers" by Karl Baedeker, 1905. Sarajevo 1905 (325K) Map From "Austria-Hungary Including Dalmatia and Bosnia. Handbook For Travellers" by Karl Baedeker, 1905. Contested Regions according to the map annexed to the Treaty of Alliance [1912] (262K) Map from "Report of the International Commission To Inquire into the Causes and Conduct of the Balkan Wars" 1914. "The Serbian-Bulgarian treaty of 13 March 1912 made provision for the partition of Macedonia along the following lines: 'all the territory north of the Sar range' was to go to Serbia 'all the region east of the Rhodope range and the Struma valley' was to go to Bulgaria. Bulgaria hoped the intervening country should form an 'autonomous Macedonia', but, if this should prove impossible, a new line was to be drawn leaving Kumanovo, Skoplje and Debar to Serbia, and giving Kratovo, Veles, Bitolj (Monastir) and Ohrid to Bulgaria. Serbia undertook to make no claim south of the line Bulgaria reserved the right to claim territory to the north, in which case Russia was to act as arbitrator. The area of overlapping claims was known as the 'Contested Zone'. "--quote from: Great Britain. Naval Intelligence Division, Geographical Handbook Series: Jugoslavia, Volume II, 1944, p. 114. Balkan Aspirations [showing boundaries of 1912] (153K) Map from "Report of the International Commission To Inquire into the Causes and Conduct of the Balkan Wars" 1914. "There was hardly any part of the territory of Turkey in Europe which was not claimed by at least two competitors."--Report of the International Commission To Inquire into the Causes and Conduct of the Balkan Wars, Carnegie Endowment for International Peace, 1914, p.38. Regions Occupees par les Belligerants fin Avril 1913 (365K) Map from "Report of the International Commission To Inquire into the Causes and Conduct of the Balkan Wars" 1914. [This map shows areas occupied by Balkan armies at the end of April 1913: (Serbian, Montenegrin, Bulgarian, Greek)]. "War began with the declaration of Montenegro on 8 October [1912], and, within a few months, to the amazement of Europe, the Turkish forces had collapsed."--quote from: Great Britain. Naval Intelligence Division, Geographical Handbook Series: Jugoslavia, Volume II, 1944, p. 114. Territorial Modifications in the Balkans - Conference of London [May 1913] and Treaty of Bukarest [August 1913] (281K) Map from "Report of the International Commission To Inquire into the Causes and Conduct of the Balkan Wars" 1914. "The Treaty of London (30 May 1913) ceded to the Balkan allies all territories 'west of a line drawn from Enos on the Aegean Sea to Midia on the Black Sea, with the exception of Albania. It was not only a defeat of the military forces of the Turkish empire, but a defeat of the Austrian dream of Drang nach Osten. На Austria-Hungary and Italy, rather than see Albania partitioned between Slav states on the north and Greece on the south, had succeeded in blocking Serbian access to the Adriatic by proposing the creation of an autonomous Albania." --quote from: Great Britain. Naval Intelligence Division, Geographical Handbook Series: Jugoslavia, Volume II, 1944, p. 114. Historical Borders: Kosovo [1913-1992] (218K) Map from Former Yugoslavia: A Map Folio, U.S. Central Intelligence Agency 1992. Carte Ethnographique de la Macedoine: Point de vue bulgare (998K) [Ethnographic map of Macedonia from the point of view of the Bulgarians]. Map from "Report of the International Commission To Inquire into the Causes and Conduct of the Balkan Wars" 1914. Carte Ethnographique de la Macedoine: Point de vue serbe (992K) [Ethnographic map of Macedonia from the point of view of the Serbs]. Map from "Report of the International Commission To Inquire into the Causes and Conduct of the Balkan Wars" 1914. Dialects of Macedonia From the Servian Point of View (248K) Map from "Report of the International Commission To Inquire into the Causes and Conduct of the Balkan Wars" 1914. Balkan States: Turkey, Roumania, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Albania and Greece 1917 (860K) From "The New Encyclopedic Atlas And Gazetteer Of The World", edited and revised by Francis J. Reynolds, P.F. Collier and Son Publishers, New York, 1917.

Late Twentieth Century: Sarajevo: The JNA Attacks, 2 May 1992 (164K) Map G from Balkan Battlegrounds: A Military History of the Yugoslav Conflict, 1990-1995. Central Intelligence Agency, Office of Russian and European Analysis. Washington, D.C. 2001. Sarajevo: The Bosnian Army Attempts to Capture Four Key Hilltops, 8 June 1992 (163K) Map H from Balkan Battlegrounds: A Military History of the Yugoslav Conflict, 1990-1995. Central Intelligence Agency, Office of Russian and European Analysis. Washington, D.C. 2001. Sarajevo and Vicinity, Early January 1994 (215K) Map K from Balkan Battlegrounds: A Military History of the Yugoslav Conflict, 1990-1995. Central Intelligence Agency, Office of Russian and European Analysis. Washington, D.C. 2001. Bosnian Army Offensive Operations in Sarajevo Region, June 1995 (238K) Map N from Balkan Battlegrounds: A Military History of the Yugoslav Conflict, 1990-1995. Central Intelligence Agency, Office of Russian and European Analysis. Washington, D.C. 2001. Additional Maps of Bosnia Historical Maps of the Balkans on Other Web Sites

MAIN LIBRARY

Perry-Castañeda Library
101 East 21st St.
Austin, TX. 78713


The Lombards invade Italy (Middle English called Lumbarde)

Events of great importance were taking place during this period. It was while Clovis was establishing the Frankish kingdom in Gaul that Theodoric, the great Ostrogothic king, carved out for his people a kingdom in Italy, and while the sons of Clovis were conquering the remainder of Gaul, Justinian (483-565 A.D.) Byzantine emperor from 527 to 565 A.D. was making Italy once more a province under imperial rule. Within three years after the death of Justinian, another great change took place. A new nation of barbarian invaders, the Lombards, swept down into Italy and opened a new chapter in its history.

The Lombards were one of the East German nations. Their original home was on the banks of the Elbe River in northern Germany. From there they migrated south and east to the Danube River, where they were converted to the Arian form of Christianity. In 568 A.D. they followed the track of earlier Germanic invaders from the Balkans down into northern Italy, and a small group went off in a different direction to the eastern parts of Dalmatia. Meeting with little opposition, for the country had been ravaged by war and plague, they occupied the great plain between the Alps and the Apennines, ever since called Lombardy. It was a thorough conquest. They made no pretense of alliance with the empire, as the Ostrogoths had done, nor did they leave the conquered Italians in possession of their estates. The continuity of Roman civilization, which had survived so many invasions, was at last broken, or at least severely strained. About 575 A.D., marauding bands of Lombards began to push farther south, and within a decade had occupied the center of Italy almost to the southern end of the peninsula. The emperors made some attempt to check the Lombards, but in vain. In 605 A.D. a truce was arranged between them. By that time, the Lombards had conquered all of Italy except the territories around Ravenna, Rome, Naples, and to the extreme south. These were still ruled by representatives of the emperor, nominally under the Exarch of Ravenna, thought Rome and the other imperial possessions were so cut off from the exarchate as to be left practically independent. The unity of Italy was completely destroyed, to be recovered only after thirteen centuries has passed. The Lombard Kingdom itself was not strongly united. The Lombard dukes were always half independent and often rebellious, especially in the two great duchies of Spoleto and Benevento in the center and south, which were never firmly attached to the kingdom and where the Lombards remained in the minority.

Out of the chaos of this last barbarian invasion, one Italian power, the Roman papacy, rose with greater authority than ever before. The popes had lost much of their prestige since the days of Leo the Great, though they had gained much in wealth from estates bequeathed to them in all parts of Italy. The restoration of imperial rule in Italy had been a serious blow to their authority, for Justinian had introduced that domination of the church by the state which had long been recognized in the Eastern Empire, but had never been enforced in the West. Moreover, the pope’s authority outside of Italy had suffered. The bishops of Gaul were controlled by the Frankish kings, and Spain under the Visigoths was Arian almost to the end of the sixth century. But the Lombard conquests broke the power of the emperor over the pope, and in 590 A.D. the Roman Church found in Pope Gregory the Great a leader who was to set the papacy back again on the road to independence and spiritual domination in the West.


Two newest series:

Greater Permian Basin – includes 22 time slices that focus on the late Paleozoic history of the greater Permian Basin and vicinity. Area covered: all of Texas, New Mexico, Oklahoma, and portions of adjacent states and Northern Mexico.

Arctic Region – includes 15 time slices with paleogeographic and paleotectonic maps that outline the geologic history of the greater Arctic region over the past 420 million years. Area covered includes all of Alaska, much of northern Canada, northern Europe, and northern Russia.

Global Animation Sample

Click Here Available in rectangular and Mollweide projections — 600 Ma to present. Customizations available.

Latest Publications


Allow yourself to be taken back into deep geologic time when strange creatures roamed the Earth and Western North America looked completely unlike the modern landscape.


Погледнете го видеото: Iltija 1st Episode - 8th April 2017 - ARY Digital Drama


Коментари:

 1. Patroclus

  Мислам дека не е во ред. Треба да разговараме.

 2. Powell

  Yeah, got caught!

 3. Abd Al Bari

  Не сте во право. Можам да го докажам тоа. Пишете ми во премиерот, ние ќе се справиме со тоа.

 4. Nawkaw

  Се согласува, многу корисна просторија

 5. Launder

  Why are there so few topics on the blog about the crisis, you do not care about this question?Напишете порака